Committee

Location:homepage  About SPST  Committee

Association Committee

Chair: Wei Lu

Members:Bolin Lin, Fang Liu, Fan Yang, Fuchun Zhang, Guangxin Liang, Hongda Wang, John McGuire, Peijun Hu, Qixi Mi, Quanjiang Ji, Weishi Wan, Xiaoping Liu, Xuguang Xu, Yanhang Ma, Yuebiao Zhang, Yulin Chen, Zhijun Ning, Zhi Liu, Zuqian Weng

In Attendance:Qing Zhou, Ting Yuan

Secretary:Ting Yuan


Teaching Committee

Chair: Qixi Mi
Vice-Chair: Guangxin Liang
MembersAidi Zhao, Bo Qiao, Gang Li, Jian Li, Jian Xie, Jiamin Xue, Shan Jiang, Shengjie Ling, Wei Liu, Xiaofei Guan, Yifan Liu, Yi Yu, Yuhai Jiang, Zhi Li, Zhongkai Liu

Secretary: Juan Du, Lu Wang


Academic Degrees Committee

Chair: Wei Lu
Vice-Chair: Guangxin Liang, Qixi Mi
MembersBo Yang, Bohua Ye, Bolin Lin, Gang Chen, Huaidong Jiang, Jian Kang, Quanjiang Ji, Weimin Liu, Xiaofang Zhai, Xiaojing Liu, Yanhang Ma, Yingbo Zhao, Yifan Huang, Yong Yang, Zhijun Ning

Secretary: Lu Wang, Juan Du


Academic Committee

Chair: Zhi Liu
Vice-Chair: Wei Lu
MembersFranklin Kim, Hongda Wang, John McGuire, Peijun Hu, Qixi Mi, Quanjiang Ji, Xiaoping Liu, Xiaoyu Yang, Xuerong Liu, Yuebiao Zhang, Zuqian Weng

Secretary: Yu Peng


Admission Committee

Chair: Guangxin Liang
Vice-Chair: Qixi Mi
MembersAlexey S. Koshelev, Chunhong Ye, Dewei Gao, Hao Deng, Jicheng Feng, Jianpeng Liu, Lianyang Zhuo, Pengxin Liu, Qingqing Ji, Saiyong Pan, Yifan Jiang, Yifan Li, Youqi Ke, Zhaoru Sun, Zhengrong Ouyang, Zhu-jun Wang, Yijun Zheng

Secretary: Dan Zhao


Student Discipline Committee

Chair: Guangxin Liang

Vice-Chair: Qixi Mi

MembersChao Xu, Chenlu Xie, Fan Zheng, Fuxiang Han, Guijun Ma, Han Wang, Huanming Huang, Jiajun Yan, Ping Yu, Runze Li, Shichao Yan, Shilei Zhang, Weishi Wan, Wenyu He, Xingjun Zhu, Yanfeng Guo, Yanpeng Qi, Yixiao Wang

Secretary: Xiaofang Su, Kangning Wang


Safety Committee:

Chair: Qixi Mi
Vice-Chair: YueBiao Zhang
MembersChaodan Pu, Fang Liu, Haiming Liu, Hongda Wang, Hongti Zhang, Huili Liu, Jiajin Zhen, Jun Li, Kecheng Cao, Peng Peng, Qing Zhang, Shuo Guo, Wenbo Wang, Xiaoqin Shen, Yanfei Liu, Yi Ren, Zhiqiang Zou

In Attendance: Zhizhao Lu, Ting Yuan, Shuangling Lu

Secretary: ShuangLing Lu


Science Popularization Committee

Chair: Xuguang Xu

Vice-Chair: Pengxin Liu

MembersAidi Zhao, Chao Zhang, Fan Yang, Fan Zhang, Guangxin Liang, Haiying Zhu, Hongxia Xi, Jiamin Xue, Liu Liu, Qiong Zhang, Qingyan Wang, Quanjiang Ji, Qixi Mi, Shengjie Ling, Shilei Zhang, Xiaoping Liu, Xufeng Kou, Yuebiao Zhang, Yunyan Zhang, Zhijun Ning, Zhongkai Liu, Zuqian Weng

Secretary: Yu Peng
返回原图
/