郭艳峰

时间:2018-03-01浏览:43198设置

郭艳峰 Yanfeng Guo课题组介绍


Principle Investigator


Principle Investigator: Yanfeng Guo (郭艳峰)

Tenured Associate Professor 常任副教授、研究员、博导

Address: 393 Middle Huaxia Road, Pudong, Shanghai, 201210 (上海市浦东新区华夏中路393号)

Email: guoyf@@shanghaitech.edu.cn

Education and Career

09/2003 - 07/2008  中国科学院物理研究所硕博连读

PhD in Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences

09/2008 - 09/2012  日本国立材料研究所博士后

Postdoc in National Institute for Materials Science, Japan

09/2012 - 06/2015  牛津大学物理系博士后

Postdoc in Department of Physics, University of Oxford

07/2015 - 07/2022  上科大终身制序列助理教授

Tenure-track assistant professor at ShanghaiTech Univ.

07/2022 - present  上科大终身制序列常任副教授

Tenured associate professor at ShanghaiTech Univ.


Research & Teaching研究兴趣/Research interest:

(1) 新量子材料探索利用常压及高压手段探索新量子材料,特别是常规超导及磁性拓扑材料

New quantum materials exploration by using both ambient- and high-pressure techniques, basically targeting unconventional superconductors and magnetic topological phases

(2) 单晶生长高品质、大尺寸量子材料晶体生长

Sizable and high-quality crystal growth of various quantum materials

(3) 物理性质研究晶体结构、磁结构及电子结构角度理解新量子材料丰富物理性质产生机制。

Study on the mechanisms underlying the extoic physical properties of quantum materials in terms of dynamics of crystal, magnetic and electronic structures


教学/Teaching:

1、《理论力学》              2016-present

2、《超导物理与器件》    2017-present


招生、招聘/Recruitment:

1、长期招收对本研究方向有浓厚兴趣的物理、材料物理专业本科生攻读研究生学位,~ 1-2 名/年;

2、欢迎物理及材料物理专业本科生加入课题组从事研究工作。Group News2023

 • On October 20, our Mn3Sn paper was accepted by  National Science Review.


 • Sept. 2023. Welcome our new group member Binshuo Zhang (张滨朔)!


 • On July 21, our RbTi3Bi5 paper was accepted by  Nature Communications.


 • Our Fe5GeTe2 paper was selected as the Front Cover by The Journal of Physical Chemistry Letters.


 • On June 15, our KV3Sb5 paper was published on  Nano Letters.


 • On April 30, our CsV3Sb5 paper was published on Nature Communications (2023, 14: 1-9).


 • On May 15, Chenxin Fan (范晨鑫) sucessfully defended his master thesis. Cong!


 • On May 15, Zhengxian Li (李政贤) and Xin Zhang (张鑫) sucessfully defended their PhD thesis. Congratulations!2022

 • Sept. 2022. Welcome our new group members Chen Xu (徐陈), Yunguan Ye (叶运观) and Xiangqi Liu (刘祥麒)!


 • On Sept. 12, our EuB6 paper was accepted by Physical Review Letters.


 • On May 30, Lixuesong Han sucessfully defended her master thesis. Congratulations!


 • On May 30, Xiaolei Liu sucessfully defended his PhD thesis. Congratulations!2021

      News:  

     上科大:https://www.shanghaitech.edu.cn/2021/0623/c1001a66582/page.htm

     中科院:http://www.sari.cas.cn/kjdt/kjjz/202107/t20210714_6132423.html2020


 • Welcome our new group members Zhongyang (栗中杨), Zicheng (陶咨成), and Chenxin (范晨鑫) !


 • Congratulations to Gaoning (张高宁) for sucessfully defending his master thesis!


 • Congratulaions to Wenna Ge (葛雯娜for her accomplishment of two years postdoc career in our group!


2019


Publications(#Co-first; *Corresponding)

Full publication list: Web of Science Researcher ID: U-6086-2019


Selected:

1. A ferroelectric-like structural transition in a metal, Y. G. Shi#Y. F. Guo#, X. Wang, A. J. Princep, D. Khalyavin, P. Manuel, Y. Michiue, A. Sato, K. Tsuda, S. Yu, M. Arai, Y. Shirako, M. Akaogi, N. L. Wang, K. Yamaura, A. T. BoothroydNature Materials 2013, 12: 1024-1027.

2. Flat bands, non-trivial band topology and electronic nematicity in layered kagome-lattice RbTi3Bi5, Zhicheng Jiang#, Zhengtai Liu#, Haiyang Ma#, Wei Xia#, Zhonghao Liu, Jishan Liu, Soohyun Cho, Yichen Yang, Jianyang Ding, Jiayu Liu, Zhe Huang, Yuxi Qiao, Jiajia Shen, Wenchuan Jing, Xiangqi Liu, Jianpeng Liu*, Yanfeng Guo*, Dawei Shen*, Nature Communications 2023, 14: 4892.

3. Anomalous enhancement of charge density wave in kagome superconductor CsV3Sb5 approaching the 2D limit, Boqin Song#, Tianping Ying,*#, Xianxin Wu,# Wei Xia#, Qiangwei Yin,# Qinghua Zhang, Yanpeng Song, Xiaofan Yang, Jiangang Guo, Lin Gu, Xiaolong Chen, Jiangping Hu, Andreas P. Schnyder, Hechang Lei*, Yanfeng Guo*, and Shiyan Li*, Nature Communications 2023, 14: 1-9.

4. Pressured-induced superconducting phase with large upper critical field and concomitant enhancement of antiferromagnetic transition in EuTe2P. T. Yang, Z. Y. Liu, K. Y. Chen, X. L. Liu, X. Zhang, Z. H. Yu, H. Zhang, J. P. Sun, Y. Uwatoko, X. L. Dong, K. Jiang, J. P. Hu, Y. F. Guo*, B. S. Wang*, J. G. Cheng*, Nature Communications 2022, 13: 2975.

5. Magnetism-induced topological transition in EuAs3Erjian Cheng, Wei Xia, Xianbiao Shi, Hongwei Fang#, Chengwei Wang, Chuanying Xi, Shaowen Xu, Darren C. Peets, Linshu Wang, Hao Su, Li Pi, Wei Ren, Xia Wang, Na Yu, Yulin Chen, Weiwei Zhao, Zhongkai Liu*, Yanfeng Guo*, Shiyan Li*,  Nature Communications 2021, 12: 6970. 

6. Spinon Fermi surface spin liquid in a triangular lattice antiferromagnet NaYbSe2Peng-Ling DaiGaoning ZhangYaofeng XieChunruo DuanYonghao GaoZihao ZhuErxi Feng, Zhen Tao, Chien-Lung HuangHuibo CaoAndrey PodlesnyakGarrett E. GranrothDavid VoneshenShun WangGuotai TanEmilia MorosanXia Wang, Hai-Qing Lin, Lei ShuGang Chen*, Yanfeng Guo*, Xingye Lu*, Pengcheng Dai*,  Physical Review X 2021, 11: 021044.

7. Spontaneous ferromagnetism induced topological phase transition in EuB6W. L. Liu, X. Zhang, S. M. Nie, Z. T. Liu, X. Y. Sun, H. Y. Wang, J. Y. Ding, L. Sun, Z. Huang, H. Su, Y. C. Yang, Z. C. Jiang, X. L. Lu, J. S. Liu, Z. H. Liu, S. L. Zhang, H. M. Weng, and Z. Liu, Y. F. Guo*, Z. J. Wang*, D. W. Shen*,  Physical Review Letters 2022, 129: 166402.

8. Multiple magnetic topological phases in bulk van der Waals crystal MnSb4Te7Shunchun Huan, Shihao Zhang, Zhicheng Jiang, Hao Su, Hongyuan Wang, Xin Zhang, Yichen Yang, Zhengtai Liu,  Xia Wang, Na Yu, Zhiqiang Zou, Dawei Shen*, Jianpeng Liu*, Yanfeng Guo*, Physical Review Letters 2021, 126: 246601. Editor's Suggestion

9. Emergence of new van Hove singularities in the charge density wave state of a topological kagom metal RbV3Sb5Soohyun Cho, Haiyang Ma, Wei Xia, Yichen Yang, Zhentai Liu, Zhe Huang, Zhicheng Jiang, Xiangle Lu, Jishan Liu, Zhonghao Liu, Jinfeng Jia, Yanfeng Guo*, Jianpeng Liu*,  and D. W. Shen*, Physical Review Letters 2021, 127: 236401.

10. Unveiling electronic correlation and ferromagnetic superexchange mechanism in van der Waals crystal CrSiTe3, Jiaxin Zhang, Xiaochan Cai, Wei Xia, Aiji Liang, Junwei Huang, Chengwei Wang, Lexian Yang, Hongtao Yuan, Yulin Chen, Shilei Zhang, Yanfeng Guo*Zhongkai Liu*, and Gang Li*, Physical Review Letters 2019, 123: 047203.

11. Infrared Imaging of Magnetic Octuple Domains in Non-collinear Antiferromagnets, Peng Wang, Wei Xia, Jinhui Shen, Yulong Chen, Wenzhi Peng, Jiachen Zhang, Haolin Pan, Xuhao Yu, Zheng Liu, Yang Gao, Qian Niu, Zhian Xu, Hongtao Yang, Yanfeng Guo*, and Dazhi Hou*, National Science Review 2023, in press.

12. High-pressure synthesis of 5d cubic perovskite BaOsO3 at 17 GPa: ferromagnetic evolution over 3d to 5d series, Y. G. Shi#, Y. F. Guo*#, Y. Shirako, W. Yi, X. Wang, A. A. Belik, Y. Matsushita, H. L. Feng, Y. Tsujimoto, M. Arai, N. L. Wang, M. Akaogi, K. Yamaura*, Journal of the American Chemical Society 2013, 135:16507-16516.

13. Observation of electronic nematicity driven by three-dimensional charge density wave in kagome lattice KV3Sb5Zhicheng Jiang, Haiyang Ma, Wei Xia, Qian Xiao, Zhengtai Liu, Zhonghao Liu, Yichen Yang, Jianyang Ding, Zhe Huang, Jiayu Liu, Yuxi Qiao, Jishan Liu, Yingying Peng, Soohyun Cho*, Yanfeng Guo*, Jianpeng Liu*, Dawe Shen*, Nano Letters 2023, 23(12): 5625-5633.

14. Magnetic exchange induced Weyl state in a semimetal EuCd2Sb2, Hao Su, Benchao Gong, Wujun Shi, Haifeng Yang, Hongyuan Wang, Wei Xia, Zhenhai Yu, Pengjie Guo, Jinhua Wang, Linchao Ding, Lingcai Xu, Xiaokang Li, Xia Wang, Zhiqiang Zou, Na Yu, Zengwei Zhu, Yulin Chen, Zhongkai Liu*, Kai Liu*, Gang Li*, Yanfeng Guo*APL Materials 2020, 8: 011109. Editor's PickSince ShanghaiTech (2015.07-present):


Submitted:

1. Pressure-induced superconductivity reentrant in transition metal dichalcogenide TiSe2Wei XiaJiaxuan WuZhongyang LiJian YuanChao AnXia WangNa YuZhiqiang ZouGang LiuChunyin ZhouJiajia FengLili ZhangZhaohui DongBin ChenZhaorong Yang, Zhenhai Yu*, Hanghui Chen*, Yanfeng Guo*arXiv: 2202.06244.


2. Tunable intrinsic ferromagnetic topological phases in bulk van der Waals crystal MnSb6Te10Xin ZhangShihao ZhangZhicheng JiangShuchun HuanYichen YangZhengtai LiuSong YangJinlong JiaoWei XiaXia WangNa YuZhiqiang ZouYongsheng LiuJie MaDawei Shen*Jianpeng Liu*, Yanfeng Guo*arXiv: 2111.04973.


3. Nodal superconductivity and superconducting dome in the topological Kagome metal CsV3Sb5C. C. Zhao#, L. S. Wang#, W. Xia#Q. W. Yin#, J. M. Ni, Y. Y. Huang, C. P. Tu, Z. C. Tao, Z. J. Tu, C. S. Gong, H. C. Lei*,  Y. F. Guo*, X. F. Yang*, S. Y. Li*, arXiv: 2102.08356.


4. Multiple topological nodal structure in LaSb2 with large linear magnetoresistanceY. X. Qiao#, Z. C. Tao#, F. Y. Wang#, Huaiqiang Wang*, Z. C. JiangZ. T. LiuSoohyun ChoF. Y. ZhangQ. K. MengW. XiaY. C. YangZ. HuangJ. S. LiuZ. H. LiuZ. W. ZhuS. Qiao, Y. F. Guo*, H. J. Zhang*, D. W. Shen*, arXiv: 2208.10437.


5. Anomalous transverse transport and phase transitions in Weyl semimetals RAlSi (R = La, Ce), Erjian Cheng, Limin YanXianbiao ShiMahdi BehnamiJian YuanYuanji XuYang XuYimin WanWei XiaNikolai PavlovskiiDarren C. PeetsWeiwei ZhaoYanfeng GuoShiyan LiWenge YangBernd Büchner, arXiv: 2301.03800.


6. Tunable positions of Weyl nodes via magnetism and pressure in the ferromagnetic Weyl semimetal CeAlSi, Erjian ChengLimin YanXianbiao ShiRui LouAlexander FedorovMahdi BehnamiJian YuanYuanji XuYang XuWei XiaNikolai PavlovskiiDarren C. PeetsWeiwei ZhaoYimin WanYanfeng GuoShiyan LiWenge YangBernd Büchner, arXiv: 2212.03170.


7. Layer thickness crossover of type-II multiferroic magnetism in NiI2Shuang Wu, Xinyu Chen, Canyu Hong, Xiaofei Hou, Zhanshan Wang, Zhiyuan Sheng, Zeyuan Sun, Yanfeng Guo, Shiwei Wu, arXiv: 2307. 10686.


8. Chirality manipulation of ultrafast phase switchings in a correlated CDW-Weyl semimetal, Bing ChengDi ChengTao JiangWei XiaBoqun SongMartin MootzLiang LuoIlias E. PerakisYongxin YaoYanfeng Guo, Jigang Wang, arXiv: 2308.03895. 


9. Pressure-induced double-dome superconductivity in kagome metal CsTi3Bi5, J. Y. NieX. F. YangX. ZhangX. Q. LiuW. XiaD. Z. DaiC. C. ZhaoC. P. TuX. M. KongX. B. JinY. F. Guo*, S. Y. Li*, arXiv: 2308.10129. 


10. Direct observation of topological surface states in the layered kagome lattice with broken time-reversal symmetry, Zhicheng Jiang, Tongrui Li, Jian Yuan, Zhengtai Liu, Zhipeng Cao, Soohyun Cho, Mingfang Shu, Yichen Yang, Jianyang Ding, Zhikai Li, Jiayu Liu, Zhonghao Liu, Jishan Liu, Jie Ma, Zhe Sun, Yanfeng Guo*, Dawei Shen*, arXiv: 2309.01579.


11. Colossal c-axis response and lack of rotational symmetry breaking within the kagome plane of the CsV3Sbsuperconductor, Mehdi Frachet, Liran Wang, Wei Xia, Yanfeng Guo, Mingquan He, Nour Maraytta, Rolf Heid, Amir-Abbas Haghighirad, Michael Merz, Christoph Meingast, and Frederic Hardy, arXiv: 2310.06102.


12. Multigap nodeless superconductivity in the topological semimetal PdTe, Chengcheng Zhao, Xiangqi Liu, Jinjin Wang, Chunqiang Xu, Baomin Wang, Wei Xia, Zhenhai Yu, Xiaobo Jin, Xu Zhang, Jing Wang, Dongzhe Dai, Chengpeng Tu, Jiaying Nie, Hanru Wang, Yihan Jiao, Daniel Duong, Silu Huang, Rongying Jin,  Zhu'an Xu*, Yanfeng Guo*, Xiaofeng Xu* and Shiyan Li*, arXiv: 2310.08462.


13. Evidence of spin density waves in La3Ni2O7-δ, Kaiwen Chen, Xiangqi Liu, Jiachen Jiao, Muyuan Zou, Yixuan Luo, Qiong Wu, Ningyuan Zhang, Yanfeng Guo, and Lei Shu, arXiv: 2311.15717.Published & Accepted:

2023

1. Ultrafast formation of topological defects in a 2D charge density wave, 

Yun ChengAlfred ZongLijun WuQingping MengWei XiaFengfeng QiPengfei ZhuXiao ZouTao JiangYanfeng GuoJasper van WezelAnshul KogarMichael W. ZuerchJie ZhangYimei Zhu, Dao Xiang, 

Nature Physics 2023, in press.


2. Quantum microscopy with van der Waals heterostructures

A. J. Healey, S. C. Scholten, T. Yang, J. A. Scott, G. J. Abrahams, I. O. Robertson, X. F. HouY. F. Guo, S. Rahman, Y. Lu, M. Kianinia, I. Aharonovich, and J.-P. Tetienne, 

Nature Physics 2023, 19: 87-91.


3. Anomalous enhancement of charge density wave in kagome superconductor CsV3Sb5 approaching the 2D limit, 

Boqin Song, Tianping Ying,*, Xianxin Wu, Wei Xia, Qiangwei Yin, Qinghua Zhang, Yanpeng Song, Xiaofan Yang, Jiangang Guo, Lin Gu, Xiaolong Chen, Jiangping Hu, Andreas P. Schnyder, Hechang Lei*, Yanfeng Guo*, and Shiyan Li*, 

Nature Communications 2023, 14: 1-9.


4. Flat bands, non-trivial band topology and electronic nematicity in layered kagome-lattice RbTi3Bi5, Zhicheng Jiang#, Zhengtai Liu, Haiyang Ma, Wei Xia, Zhonghao Liu, Jishan Liu, Soohyun Cho, Yichen Yang, Jianyang Ding, Jiayu Liu, Zhe Huang, Yuxi Qiao, Jiajia Shen, Wenchuan Jing, Xiangqi Liu, Jianpeng Liu*, Yanfeng Guo*, Dawei Shen*, 

Nature Communications 2023, 14: 4892


5. Direct observation of quantum anomalous vortex in Fe(Se,Te)

Y. S. Lin, S. Y. Wang , X. Zhang, Y. Feng, Y. P. Pan, H. Ru, J. J. Zhu, B. K. Xiang, K. Liu, C. L. Zheng, L. Y. Wei, M. X. Wang, Z. K. Liu, L. Chen, K. Jiang, Y. F. Guo, Ziqiang Wang, Y. H. Wang, 

Physical Review X 2023, 13: 011046Featured in Physics


6. Ultrafast switching from the charge density wave phase to a metastable metallic state in 1T-TiSe2, Shaofeng Duan, Wei Xia, Chaozhi Huang, Shichong Wang, Lingxiao Gu, Haoran Liu, Dao Xiang, Dong Qian, Yanfeng Guo, and Wentao Zhang, 

Physical Review Letters 2023, 130: 226501.


7. Antiferromagnetic spin fluctuations and unconventional superconductivity in topological superconductor YPtBi revealed by 195Pt-NMR, 

Y. Z. Zhou, J. Chen, Z. X. Li, J. Luo, J. Yang, Y. F. GuoW. H. Wang, R. Zhou, G.-q. Zheng, 

Physical Review Letters 2023, 130: 266002. Editor's Suggestion & Featured in Physics. 


8. Infrared Imaging of Magnetic Octuple Domains in Non-collinear Antiferromagnets, Peng Wang, Wei Xia, Jinhui Shen, Yulong Chen, Wenzhi Peng, Jiachen Zhang, Haolin Pan, Xuhao Yu, Zheng Liu, Yang Gao, Qian Niu, Zhian Xu, Hongtao Yang, Yanfeng Guo*, and Dazhi Hou*,

National Science Review 2023, in press.


9. Observation of electronic nematicity driven by three-dimensional charge density wave in kagome lattice KV3Sb5

Zhicheng Jiang, Haiyang Ma, Wei Xia, Qian Xiao, Zhengtai Liu, Zhonghao Liu, Yichen Yang, Jianyang Ding, Zhe Huang, Jiayu Liu, Yuxi Qiao, Jishan Liu, Yingying Peng, Soohyun Cho*, Yanfeng Guo*, Jianpeng Liu*, Dawe Shen*, 

Nano Letters 2023, 23(12): 5625-5633. 


10. Fe-Intercalation Dominated Ferromagnetism of van der Waals Fe3GeTe2

Yueshen Wu, Yuxiong Hu, Cong Wang, Xiang Zhou, Xiaofei Hou, Wei Xia, Yiwen Zhang, Jinghui Wang, Yifan Ding, Jiadian He, Peng Dong, Song Bao, Jinsheng Wen, Yanfeng Guo, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Wei Ji, Zhu-Jun Wang, Jun Li, 

Advanced Materials 2023, 35: 2302568. 


11. Imaging nucleation and propagation of pinned domains in few-layer Fe5-xGeTe2

Michael Hogen, Ryuji Fujita, Anthony K. C. Tan, Alexandra Geim, Michael Pitts, Zhengxian Li, Yanfeng Guo, Lucio Stefan, Thorsten Hesjedal, and Mete Atature, 

ACS Nano 2023, 17: 16879-16885. 


12. Extrinsic Nonlinear Kerr rotation in topological materials under a magnetic field, 

Shuang Wu, Zaiyao Fei, Zeyuan Sun, Yangfan Yi, Wei Xia, Dayu Yan, Yanfeng Guo, Youguo Shi, Jiaqiang Yan, David H. Cobden, Wei-Tao Liu, Xiaodong Xu, Shiwei Wu,

ACS Nano 2023, 17: 18905-18913. 


13. Coexistence of Multiple Stacking Charge Density Waves in Kagome Superconductor CsV3Sb5

Qian XiaoYihao LinQizhi LiWei XiaXiquan ZhengShilong ZhangYanfeng GuoJi Feng, Yingying Peng, 

Physical Review Research 2023, 5: L012032


14. Electrical and thermal transport properties of kagome metals ATi3Bi5 (A = Rb, Cs), 

Xintong ChenXiangqi LiuWei XiaXinrun MiLuyao ZhongKunya YangLong ZhangYuhan GanYan LiuGuiwen WangAifeng WangYisheng ChaiJunying ShenXiaolong Yang*Yanfeng Guo*, Mingquan He*, 

Physical Review B 2023, 107: 174510.


15. Charge fluctuations above TCDW revealed by glasslike thermal transport in kagome metals AV3Sb5 (A = K, Rb, Cs),

Kunya YangWei XiaXinrun MiLong ZhangYuhan GanAifeng WangYisheng ChaiXiaoyuan Zhou